top of page

SOOTspelet - Alltid levende og i utvikling!

Med årets arrangement vel i havn er styret i SOOTspelet i gang med kommende års planer. En oppsummering av perioden 2020 – 2023 er gjort høsten 2023, og styret er nå i gang med å legge planer for gjennomføring, måloppnåelse, verdiskaping og utviklingsmuligheter for årene fremover.
Fast sommertradisjon

SOOTspelet var endelig tilbake i Ørje Sluseamfi i juni 2022, etter en koronapause på to år. Denne gang med nytt manus: «Sin fars datter» og med ny organisering på plass.


Og best av alt. Etter to korona utsatte år; gledet publikum seg virkelig til å komme tilbake til Ørje sluser. Og selv om mange arrangører smertelig fikk erfare at publikum uteble etter korona, opplevde ikke SOOTspelet det samme. Den nye oppsetningen ble en publikumssuksess. 10 utsolgte forestillinger og ikke ett ledig setet i sluseamfiet på Ørje i 2022.


Perfekt vær, blide folk, magisk god forestilling og tidenes største SOOTmarked var med å skape yrende folkeliv på Ørje Brug også sommeren 2023. SOOTspelet i Ørje sluseamfi ble nok en gang en publikumssuksess! 3000 publikummere fikk med seg de 10 forestillingene i Ørje sluseamfi – utsolgte tribuner nok en gang!


At SOOTspelet har etablert seg som en fast sommertradisjon for mange, og stadig trekker flere tilreisende til Ørje er det ingen tvil om. SOOTspelet har fått en posisjon som et spel med høy kvalitet i trivelige og unike rammer.


Fullsatte tribuner i Ørje Sluseamfi


Sterkere økonomisk fundament

Med årets arrangement vel i havn er styret i SOOTspelet i gang med kommende års planer, og har en klar ambisjon om å klare å finansiere spelet videre. Det er nødvendig å få på plass en finansering som gir oss et sterkere økonomisk fundament, og styreleder Theodor Bye, styret og andre gode krefter rundt SOOTspelet jobber Bye nå aktivt med å få på plass flere sponsorer.


Det er dessverre ikke mulig å arrangere denne type kulturarrangement og helt finansiere det med billettinntekter. Selv med alle billetter solgt, så dekkes bare omtrent halvparten av kostnadene. Det er derfor ikke med økonomiske motiver foreningen gjør dette og legger ned et stort antall dugnadstimer, men for å bygge samhold og tilhørighet, gi bygda et godt omdømme, og å skape et trekkplaster som gir verdiskaping og positive ringvirkninger på andre områder.


Styreleder Theodor Bye

Ringvirkningene er store

Evalueringen av spelperioden 2021 - 2023 viser at ringvirkningene av spelet er ganske betydelige. Både de økonomiske og de sosiale. SOOTspelet er mer enn en kulturell opplevelse for dem som sitter i publikum. Det er et omland som nyter godt av det også. Så det bør være av interesse for mange at vi klarer å finansiere spelet videre.


På de sju årene spelet har vært gjennomført har totalt 22.000 publikummere sett SOOTspelet. Over 90% av dem er tilreisende til Marker, som skaper gode overrislingseffekter for lokalsamfunnet. Samtidig har spelet kjøpt varer og tjenester for 15 millioner kroner, hvorav nær halvparten – cirka 6,7 millioner kroner – i Marker kommune.


Kan kultur bidra til å skape merkevare, og være en bidragsyter til et styrket bærekraftig næringsliv og levedyktige lokalsamfunn? Ja, mener vi!


Budskapet om å oppleve SOOTspelet i kombinasjon med hyggelige aktiviteter, opplevelser, shopping, overnatting, mat og drikke i den trivelige Slusebyen Ørje, estimeres til å ha nådd fram over 3,2 millioner ganger i perioden 2022 – 2023.


Markedsstrategien for SOOTspelet bygger oppunder spelets målsetning om a videreutvikle og styrke den viktige merkevaren SOOTspelet er for Marker og Haldenkanalen. Hovedmålsetningen i strategien er å skape økt synlighet, økt konvertering og merkevarebygging av Ørje og Haldenkanalen. SOOTspelet har gjennom sin målsetning blitt et godt eksempel på hvordan kommunikasjon og kultur i samspill kan bygge merkevare.Veien videre

Styret i SOOTspelet ønsker å utvikle SOOTspelet videre som motor for lokal utvikling, og våre målsettinger framover er:

  • videreutvikle og styrke den viktige merkevaren SOOTspelet er for Marker og Haldenkanalen

  • skape et helhetlig arrangement og koble på nye samarbeidsaktører

  • skape større verdiskaping og flere synergier


Styret har etter evalueringen tatt beslutning om gjennomføring også i 2024 med forutsetning om at finansieringen kommer på plass og satser på utvikling på flere områder:

  • vi skal ha et større fokus på barn og unges medvirkning og skal søke Sparebankstiftelsen om midler til en egen satsing på det

  • vi skal se på det sikkerhetsmessige i kulisser og tribuner og skal søke UNIstiftelsen til disse kostnader

  • vi vil legge til rette for ytterligere samarbeid med lokalt næringsliv og verdiskaping knyttet til det, og vi har søkt Viken fylkeskommune om et eget prosekt med denne innretningen

  • vi ønsker også å gjøre personen Engebret Soot mer kjent og se på muligheter for å bruke det i samarbeid med skoler i regionenI juni 2024 er vi tilbake!

Midt i de unike historiske utendørsomgivelsene i Ørje Sluser i Haldenkanalen utspiller historien seg på nytt. Med vannet som medspiller, mer enn en kulisse.


Lev deg inn i tømmerfløternes slit, opplev vannets magiske krefter når sluseportene åpner seg foran deg, hør bekken synge og kjenn gåsehuden reise seg når vannet senkes og sluseporten lukker seg for siste gang.


Det er det vi kaller ekte spelmagi!


DATO: 21. - 30 juni 2024

STED: Ørje sluseamfi


Billettsalget starter 1. desember 2023

Hold deg oppdatert på våre nettsider: www.soot-spelet.no


Σχόλια


bottom of page