top of page

Sagaen om Haldenkanalen

- fra spenstig idé til handlekraftig realitet!Kanaliseringen av Haldenvassdraget er historien om en spenstig idé som gjennom ukuelig pågangsmot og stor oppfinnsomhet ble realisert. Mange gjorde en stor innsats, men ett navn stikker seg frem: Engebret Soot. Husmannssønnen som gjennom flere tiår la en voldsom glød og arbeidsinnsats for dagen. Uten Soot ville vi ikke hatt den kanalen vi har i dag. Heller ikke Halden by og bygdene langs kanalen ville vært de samme.


Heftet "Sagaen om Haldenkanalen - fra fra spenstig idé til handlekraftig realitet!" ble utgitt av Haldenvassdragets Kanalselskap i forbindelse med feiringen av Ørje slusers 150 års jubileum 23. juni 2010 – med god støtte fra Marker Sparebank. Eilif Mosbæk fra Ørje har i mange år samlet informasjon om den store kanalbyggeren og prosessen fra idé til ferdigstillelse av kanalen. Han har trålet dokumenter og historiske kilder. Et utvalg av hans artikler er bearbeidet av Øyvind Ottersen til dette heftet. Jørn Fjeld i Marker har bidratt med uvurderlig fotohjelp. Også Halden historiske Samlinger skal ha takk for stor velvilje.
Comments


bottom of page