top of page
Alltid levende og i utvikling!

SOOTspelet er historien om husmannsgutten Engebret Soot, som hørte sangen fra bekken, lot vannet bestemme sin vei og ble Haldenkanalens far. Over 22 000 jublende publikummere i Ørje Sluseamfi har allerede blitt kjent med hans historie og virke. Hans frodige fantasi, sterke drømmer og oppdriften som var sterk nok til å blåse liv i visjoner!

SOOTspelet drives av organisasjonen SOOTspelet, som ble stiftet i 2020. Den ideelle organisasjonen har forankring i lokale foreninger, næringsliv og regionale aktører, hvor stifterne er Marker Teaterselskap, Ørje Handelsstand, Stiftelsen Ørje Brug, Stiftelsen D/S Engebret Soot, Matfatet Ørje og Haldenkanalen Regionalpark.

 

Den nye organisasjonen overtok eierskap og produsent- og utviklingsansvaret fra Haldenkanalen Regionalpark som sto bak SOOTspelet i perioden 2015-2019. 

 

Gjennom SOOTspelet ønsker vi å formidle:

  • historien som identitetsbygger for regionen og kanalen historien som inspirasjon for nytenking, innovasjon og pågangsmot

  • historien som la grunnlaget for tømmerindustrien i Halden og som bidro til at tømmer fra grenseregionen ble brukt i mange europeiske storbyer

  • historien om vannet som ressurs og utgangspunkt for verdiskaping.

Formål

Foreningen SOOTspelet har til formål å drifte og videreutvikle SOOTspelet og andre kulturarrangementer i samarbeid med andre utøvere. Foreningen har et ikke-kommersielt formål. 

Det felles lokale og regionale engasjementet for SOOTspelet gir spennende muligheter til å skape større verdiskaping, synergier og positivt omdømme for regionen – både for næringslivet, besøks- og opplevelsesnæringen og for kulturlivet. Bak etableringen ligger et felles ønske om å bidra til et levende og vitalt lokalsamfunn med engasjement og bidra til et bærekraftig næringsliv.

Våre målsetninger

  • Videreutvikle og styrke den viktige merkevaren SOOTspelet er for Marker og Haldenkanalen

  • Skape et helhetlig arrangement og koble på nye samarbeidsaktører

  • Skape større verdiskaping og flere synergier

SOOTspelet 2024 - 2027

Rapporten SOOTspelet 2024 - 2027 er en oppsummering av perioden 2020 – 2023, og gir en beskrivelse av gjennomføring, måloppnåelse, verdiskaping og utviklingsmuligheter for veien videre.

Kunstnerisk idè og visjon

SOOTspelet – et fyrtårn som samler hele Østfolds felles historie! Spelet har levert meget høy kvalitet med kjente skuespillere, dyktige amatører og bredt engasjement lokalt gjennom mange år. SOOTspelet er et av Norges historiske spel. Det spilles i friluft, er en sammensetning av amatører og profesjonelle, og er basert på historiske hendelser. Ut over det er det lite som minner om «spel». Dette er teater!

SOOTspelet formidler den lokale og nasjonale tømmerfløtingshistorien, og er en del av regionens forvaltningsansvar, med potensiale for ringvirkninger og utvikling. Da den siste tømmerstokken ble fløtet gjennom Haldenkanalen hadde tømmerfløtingen pågått i over 600 år, og satt sitt preg på menneskene og naturen rundt. I Haldenkanalen finnes mengder av kulturminner og historier fra dem som banet vei og underveis på veien satte spor.

 

Gjennom SOOTspelet kan publikum la seg fascinere av flotte konstruksjoner og komme under huden på kulturen, historiene og menneskene som levde livet langs vassdraget, samtidig som de kan beundre de visjonære tankene og pågangsmotet som en gang satte det hele i gang. Hvordan var egentlig livet for disse sliterne med tømmerhakene, som med livet som innsats trosset det våte element i all slags vind og vær? Og hvilke drivkrefter bodde det i menneskene som viet hele sitt liv og virke til å temme det umedgjørlige vannet?

SOOTspelet er historien om vannet. Om de som hørte sangen fra bekken og lot den bestemme sin vei. Spilles i Ørje sluser, med vannet som medspiller like mye som kulisse. Spelet formidler den lokale og nasjonale tømmerfløtingshistorien og bidrar til profilering av Ørje, Haldenkanalen og områdene knyttet til den.

Ideen og manus til forestillingen «Slusespillet om Engebret Soot» ble opprinnelig skapt av Ole Karsten Andersen i 1986. I 2015 ble en videreføring og videreutvikling av SOOTspelet lansert som et av Norges historiske spel av initiativtakerne Anneli Sollie og Alexander Rambøl, i samarbeid med Haldenkanalen Regionalpark.

SOOTspelet er en publikumssuksess, og signalarrangement i Haldenkanalen. Over 22 000 jublende publikummere har hittil fått oppleve SOOTspelet i Ørje Sluseamfi. Spelet har befestet seg som et spel av stor interesse lokalt og regionalt, men også nasjonalt. Flere av landets største skuespillere har levert store prestasjoner på scenen, og sammen har vi laget spelmagi i hele 7 år. Spelet har blitt en årlig tradisjon og et fast innslag i sommer-Norge.

SOOTspelet skal skape positive ringvirkninger og utviklingspotensialer for kultur og næringsliv. Spelet har også en samfunnsmessig viktig rolle ved å skape lokalt engasjement og bidra til merkevarebygging, profilering og omdømmebygging.

Ørje for meg...

Våre stiftere
Teaterselskapet.jpg
logo-km.png
Bilde1.png
Haldenkanalen_samlet.png
Orje-naering-logo-stempel-ORANSJE-RGB-PN
Matfatet_logo.png
bottom of page