top of page
Virksomheten

«Slusespillet om Engebret Soot» ble originalt skrevet av Ole Karsten Andersen i 1986 og har siden blitt fremført ved ulike anledninger. I 2015 ble en videreutvikling av dette kalt SOOTspelet «Sangen fra Sootbekken» lansert som et av Norske Historiske Spel av initiativtakerne Anneli Sollie og Alexander Rambøl i samarbeid med Haldenkanalen Regionalpark. Les mer om historien bak SOOTspelet her

Kulturarrangementet SOOTspelet drives nå av organisasjonen SOOTspelet, som ble stiftet i 2020. Den ideelle organisasjonen har forankring i lokale og regionale aktører, hvor stifterne er Marker Teaterselskap, Ørje Handelsstand, Stiftelsen Ørje Brug, Stiftelsen D/S Engebret Soot, Matfatet Ørje og Haldenkanalen Regionalpark.

 

Den nye organisasjonen har overtatt eierskap og produsent- og utviklingsansvaret fra Haldenkanalen Regionalpark som sto bak SOOTspelet i perioden 2015-2019.

 

Organisasjonen SOOTspelet har til formål å drifte og videreutvikle SOOTspelet og andre kulturarrangementer i samarbeid med andre utøvere og har et ikke-kommersielt formål. 

 

Det felles lokale og regionale engasjementet for SOOTspelet gir spennende muligheter til å generere større verdiskaping, synergier og positivt omdømme for regionen – så vel for næringsliv og besøks- og opplevelsesnæringen, som for kulturlivet.

Formål

Foreningen har til formål å drifte og videreutvikle SOOTspelet og andre kulturarrangementer i samarbeid med andre utøvere. Foreningen har et ikke kommersielt formål.

Visjon og kunsterisk ide

SOOTspelet et fyrtårn som samler hele det nye Vikens felles historie! SOOTspelet formidler den lokale og nasjonale tømmerfløtingshistorien og bidrar til profilering av Regionalpark Haldenkanalen og områdene knyttet til den. Spelet skal skape positive ringvirkninger og utviklingspotensiale for kultur og næringsliv. Spelet har også en samfunnsmessig viktig rolle ved å skape lokalt engasjement og bidra til merkevarebygging, profilering og omdømmebygging.

Målsetning

  • Videreutvikle og styrke den viktige merkevaren SOOTspelet er for Marker og Haldenkanalen

  • Rendyrke SOOTspelet ved ny inndeling av ansvarsområder og nye tiltak

  • Skape større synergier av SOOTspelet

Våre stiftere
Teaterselskapet.jpg
logo-km.png
Bilde1.png
Haldenkanalen_samlet.png
Orje-naering-logo-stempel-ORANSJE-RGB-PN
Matfatet_logo.png
bottom of page